Austria

Urbock 23′, piwo jasne, pojemność 330 ml, alk. 9,6 %

Nessie, piwo jasne, pojemność 330 ml, alk. 5%

Ottakringer Helles, piwo jasne, pojemność 500 ml, alk. 5,2%

Gosser Gold, piwo jasne, pojemność 500 ml, alk. 5,5%

Weiselburger Spezial, piwo jasne, pojemność 500 ml, alk. 8,9%

Eggenberg, piwo jasne, pojemność 330 ml, alk. 4,9%

Hubertus Marzen, piwo jasne, pojemność 500 ml, alk. 5,1%

Hubertus Dunkel, piwo ciemne, pojemność 500 ml, alk. 4,1%